1932 SK Polaban Nymburk - 2012 NED Hockey Nymburk - 80 let ledního hokeje v Nymburce

Jaroslav Fadrhonc: S hockeyisty do Jičína a Jilemnice (1933)

30. 12. 2012

Právě v těchto dnes slaví nymburští hokejisté 80 výročí vzniku hokejového klubu. S.K. Polaban Nymburk vznikl dne 18. srpna 1909 a měl dva odbory – footballový a střelecký.

Pod záštitou footballového odboru sehráli hokejisté S.K. Polaban Nymburk první hokejový zápas 30. prosince 1932 v Mladé Boleslavi proti místnímu BK. Samostatný hockeyový odbor byl ustanoven dne 3. února 1934.
U příležitosti 25 let S.K. Polabana Nymburk v srpnu 1934 byl vydán bulletin, z něhož přinášíme hokejový úryvek.

JUC. Jaroslav Fadrhonc
S hockeyisty do Jičína a Jilemnice

Byla to krásná prosincová neděle L.P. 1933. Mrzlo a v tom právě spočívala krása toho dne, aspoň v očích polabanských „Kanaďanů“. Vždyť měli před sebou zájezd do Jičína a Jilemnice, aby prvně změřili své síly v hockeyi s jičínským klubem, s nímž měl býti v Jičíně hrán „mistrák“ a v Jilemnici propagační zápas.
Již v sobotu byl obléhán teploměr „u Cerhů“ a všem k zájezdu vyvoleným zračila se ve tváři tíživá otázka: „Vydrží to?“ Svatý Petr vyslyšel jejich prosbu a proto v neděli ráno mrzlo. Ráno budil vytrvalejší spáče, mezi nimiž ovšem nescházel i náš sekretář, záhy jasný zvuk budíku. Zvuk ten zprvu vyvolal na čele našeho „manažéra“ mrzutou vrásku, ale ta zmizela, jakmile „velký“ tento náš funkcionář „zamžoural“ oknem a zjistil, „že je to dobré“. Každý účastník dal se nejprve trochu do parády, složil své toaletní a jiné nutnosti, přibalil nezbytné papáníčko a již spěchal na nádraží.
Pomalu se scházíme. Do odjezdu zbývá již pouhých několik minut a po našem novomanželi Palečkovi není vidu a ni slechu. Ostatně nedivíme se mnoho, že těžko jest se mu rozloučiti se se zahřátou novomanželskou postýlkou a vydati se ven do mrazivého počasí. Konečně, sláva nám! Paleček cupitá s kufírkem a jsme komplet. Vlak je tu, nasedáme. Ve spěchu slyšeti jest výstražný hlas našeho výpravčího: „Nic nezapomenout!“ A již mocné „buf, buf“ parostroje naznačuje, že vlak odnáší nás za vavříny, které ovšem jsme v hrsti ještě neměli. Hledáme volný „kufas“ a aktovku našeho vedoucího. Po delším pátrání vsak shledáme, že shon po aktovce jest zbytečným, neboť si ji vzal pod svoji ochranu Mácha v dobrém tušení, že její obsah není k zahození. Náš druhý útok zasedá v koutku k mariáši hraný pouze „o čest“. Aby dokázal, že uplatní se i na jiném poli, než jest kanada. Paša a Fatty omotávají své hole isolačkou a Paleček velebí manželský stav. Má konečně k tomu i příčinu, neboť ve svém kuférku vedle rekvisit našel tolik dobrých věciček k papání, že několik spoluhráčů, kterým dopřáno bylo nahlédnouti do jeho útrob, začalo mimoděk polykati sliny. V polovici cesty mariáš ustal a na řadu přišli „komorní“ pěvci, jichž tesklivé tóny trampských písní byly jaksi v souladu se skřipotem funícího vlaku. Jeden „fanda“ sbírá „typy“, které jsou vesměs vítězné, až na typ pesimisty Kopeckého, který prorokuje porážku 3:1. Za výborné nálady blížíme se k Jičínu. Všichni shledávají své věci a Paleček s vedoucím výpravy si libují , že nemají již tak zatěžkaná zavazadla.
Vystupujeme a spěcháme se svými kuférky neb aktovkami přes náměstí ke kluzišti. Naši chlapci se strojí ve společné kabině. Padla na ně jakási stísněnost. Byla však brzo zahnána humorem Fattyho.
Hra o „bodíky“ začíná. Záhy nabývá na spádu a rychlosti. Naši jsou znervosněni a v krátku prohrávají 3:0. Typ Kopeckého v té době splněn. My diváci, kteří jsme vážili cestu z Nymburka, vidíme, že naši potřebují pouze povzbuzení, aby přišli do tempa. Pokoušíme se o to v přestávce. Fatty radí a Kuldova dobrá nálada prozrazuje, že není ještě vše ztraceno, ač do konce zápasu schází pouhých 15 minut. A hle! Stal se malý zázrak! V poslední třetině hry naši zatěžují konto domácích pěti brankami a vítězství v poměru 6:3 jest naše.
Po malém odpočinku nasedáme do autobusu společně s mužstvem Jičína, abychom se utkali téhož dne po druhé a to v Jilemnici v propagačním zápase. Jičíňáci nám slibují odvetu a naši hoši tajemně mlčí. Hovor vázne a jen občas kapka spadlá se stropu ruší jednotlivce ze zadumání. Konečně Jilemnice. Bratr Palečkův Otta, který jest v Jilemnici aklimatisovaným Nymburákem, vítá nás slovy: Kluci, ať mi tady neuděláte ostudu!“ a naši hoši se skutečně vyznamenali. Skvělou hrou rozdrtili svého soupeře v poměru 8:1. Hra jejich byla obdivována Jilemničany, hlavně ovšem něžným pohlavím. Proto také mnohý náš krasavec nerad tak brzo vstupoval do čekajícího autobusu ku zpáteční cestě do Jičína. Nedalo se však nic dělati než srdečně rozloučiti se s milým Ottou Fidrmucem a máváním ruky dáti „s Bohem“ sympatickým jilemnickým dívenkám. Z Jičína nastoupena byla pak další jízda do Nymburka opětně vlakem. Při vystupování z vlaku jsme se domnívali, že právě dobyté úspěchy má každý z nás napsány na čele.
Krásnými byly chvíle, které jsem strávil s našimi hockeyisty na zájezdech minulé saisony, tím krásnější, že kamarádský duch mezi nimi panující značně přispíval k překonání počátečních obtíží spojených se zavedením hockeye v našem klubu.
Máme jen jedno přání. Nechť další saisony jsou ještě úspěšnějšími než byla saisona právě minulá. Věřte hoši, že bude, když zůstanete takovými kamarády a přáteli, jako jste byli na minulých zájezdech, které jsme s Vámi prožil!    

Doporučujeme: Světelná reklama | Klimatizace