1932 SK Polaban Nymburk - 2012 NED Hockey Nymburk - 80 let ledního hokeje v Nymburce

Zápas NED Hockey Nymburk - Vrchlabí byl zrušen

23. 01. 2007

Marně vážili hráči i fanoušci Vrchlabí cestu na předehrávané utkání do Nymburka. Na utkání totiž nedorazili rozhodčí. "Svaz i soupeř s přeložením utkání souhlasil, jenže na svazu si změnu termínu utkání nepoznačili a tudíž o ní ani neinformovali delegované rozhodčí, kteří se tak k utkání nedostavili." vysvětlil situaci vedoucí nymburského mužstva Jaroslav Vlasák. "Utkání se bude muset odehrát v náhradním termínu," doplnil. níže v článku je výpis z řádů LH, jak se má postupovat, když se nedostaví rozhodčí.

Řízení utkání

Článek 333
K řízení utkání příslušná komise rozhodčích deleguje rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence komisí rozhodčích k delegování rozhodčích a pomocných rozhodčích a jejich počet na jednotlivých utkáních stanoví v rozpise soutěží řídící orgán soutěže.

Článek 334
Rozhodčí má povinnost:

a) dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví komise rozhodčích delegující rozhodčího
b) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění závad
c) zkontrolovat zápis o utkáni a registrační průkazy hráčů, případně soupisku, je-li předepsána; na nedostatky upozornit vedoucí družstev; hráče, kteří nesplňují podmínky startu nesmí rozhodčí připustit k utkání
d) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a rozhodčích
e) řídit utkání podle pravidel ledního hokeje uvést v poznámkách o utkání všechny důležité skutečnosti související s utkáním a události, které jsou disciplinárními proviněními včetně jejich okolností
g) odeslat zápis o utkání, případně další doklady, řídícímu orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným v rozpise soutěže
h) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly.

Článek 335
Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných rozhodčích a na utkání je přítomen delegát řídícího orgánu, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradního rozhodčího (náhradních rozhodčích) nebo ustavením rozhodčího - laika (rozhodčích - laiků) nebo tím, že sám převezme řízení utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností.

Článek 336
Nedostaví-li se některý z delegovaných rozhodčích a na utkání není přítomen delegát řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný rozhodčí (přítomní delegovaní rozhodčí) způsobem stanoveným v předchozím článku.

Článek 337
Nedostaví-li se žádný z delegovaných rozhodčích ani delegát do skončení čekací doby (viz čl. 345), je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný rozhodčí nebo jiní přítomní rozhodčí. Je-li přítomno více rozhodčích, přísluší přednostní právo rozhodčímu s vyšší licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev. Není-li přítomen žádný rozhodčí, řídí utkání rozhodčí-laici.

Článek 338
Náhradní rozhodčí a rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní rozhodčí, nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji.

Článek 339
V případě, že se delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí dostaví po zahájení utkání, postupuje se takto:

a) řídí-li utkání náhradní rozhodčí s licencí odpovídající úrovni soutěže nebo licencí vyšší, dokončí jej pokud již zahájili i třetí třetinu utkání; v opačném případě převezmou řízení delegovaní rozhodčí nebo delegovaný rozhodčí.
b) řídí-li utkání náhradní rozhodčí s licencí nižší než je úroveň soutěže nebo rozhodčí-laici, převezmou řízení utkání delegovaní rozhodčí kdykoliv v průběhu utkání.

Doporučujeme: Světelná reklama | Klimatizace